Hvad er CTOR?

CTOR er en metric som holder antallet af mennesker som åbner en e-mail  op mod antallet af mennesker som klikker rundt i e-mailen. CTOR måler kun performance på indholdet af e-mailen. Man kan måle CTOR ved hjælp af denne formel:

(antal af kliks / antal af åbninger) * 100 = CTOR i %  

På verdensplan bliver der sendt flere millioner e-mails ud hver eneste dag. I marketingregi ligger åbningsrater normalt på mellem 15-30 %. Med så hårde odds, hvordan måler man så om e-mail kampagnerne der sendes ud er succesfulde?

Mens en e-mails åbningsrate taler for sig selv, i og med det er en god måde at måle succes, så fortæller tallet ikke hele historien. Nu vil jeg beskrive en række termer som er med til at bedømme om din e-mail kampagne er succesfuld eller ej.

E-mail delivery rate

Delivery raten illustrerer hvor mange af de e-mails du sender som faktisk ender i modtagerens indbakke uden hard bounces(dvs. uden at blive sendt til ugyldige adresser – især dem hvor det slet ikke er muligt at levere), Soft bounces (midlertidig svigt i afsendelse), eller til kontakter som tidligere har afmeldt dine e-mails.  Ved at holde øje med delivery raten får du et godt indblik i hvor sund din liste er.

E-mail åbningsrate

Åbningsraten er, præcis som navnet siger, antallet af mennesker der rent faktisk har valgt at åbne (og forhåbentlig også har læst) din e-mail! Åbningsraten kan måles på to forskellige måder:

1)
  Totalt antal af åbnede  e-mails / totalt antal leverede e-mails.

2)   Totalt antal af åbnede  e-mails / totalt antal afsendte e-mails.

Klikrate (CTR) 

Klikraten er en term, som mange kender til. Og mange måler allerede på klikraten i dag. Nu tænker du sikkert at det jo ikke bliver mere komplekst end det. “Hvorfor skal jeg dog bruge tid på at læse om en klikrate? Det er jo dem der klikker i min mail!”

Klikraten fortæller dig hvor mange der er klikket igennem din mai og så divideret med antallet af leverede e-mails. Du udregner CTR ved brug af følgende formel:

(antal af kliks / antal af leverede e-mails) * 100 = CTR

Med denne formel udregner mange hvor engagerende indholdet i den afsendte e-mail kan siges at være. Udfordringen med denne måde at udregne engagement på er at den tager udgangspunkt i leverede e-mails og ikke kigger på det reelle engagement i e-mailene.

Hvis du for eksempel har to e-mail kampagner. Den ene e-mail kampagne sendes til 100.000 subscribers, 20.000 af dem åbner og der leveres 10.000 kliks. Det er altså en CTR på 10 % (10.000 kliks divideret med 100.000 leverede e-mails gange 100). Den anden kampagne e-mail leveres til 300.000 personer, åbnes af 25.000 personer og der leveres 10.000 kliks. Her er CTR 3,3 % (25.000 kliks divideret med 300.000 leverede e-mails gange 100).

Det er korrekt at den første kampagne e-mail havde en langt højere åbningsrate, men ift. engagementet i e-mailene performer den anden kampagne e-mail i realiteten bedre, hvis vi måler på hvor mange af dem, som rent faktisk har haft åbnet kampagnen, der har haft interageret med indholdet.

Problemet ved at måle på CTR er netop, at du baserer dine målinger af engagementet på en bagvedliggende faktor i form af hvor mange, som du kan få til at åbne. Og det ødelægger dit indblik i dine e-mail kampagners reelle engagement.  

Det er lige netop derfor vi skal se på CTOR.

E-mail CTOR

CTOR står for “Click through open rate”. Det vil altså sige antallet af personer som klikker i din e-mail holdt op mod antallet af personer, som åbnede e-mailen. som åbner din mail sammenlignet dem som rent faktisk klikker i din mail.

Og hvad betyder det så? Lad os bruge et eksempel:

Du laver en splittest og sender to varianter af én e-mail ud. A og B.Du sender hver e-mail til 100 modtagere på din liste – lad os sige alle 100 bliver leveret, det vil altså sige, at både soft og hard bounces er 0.

Alle 200 mails bliver altså leveret.

E-mail A:
Leveringsraten er 100% – men kun 10% har åbnet din mail, og kun 5% har klikket I din mail.

E-mail B:
Leverings-raten er 100% – 50% har åbnet din mail, og 10% har klikket.

Forskellen på click through rate (CTR) og click through open rate (CTOR)

Leverings-rate

Åbninger Klikrate Click through open rate
E-mail A 100% (100 leverede) 10% (10 åbninger) 5% (5 klik) 50%
E-mail B 100% (100 leverede) 50% (50 åbninger) 10%  (10 klik)

20%

E-mail As CTR, det vil sige klikraten, er altså 5% og e-mail Bs er 10%. Betyder det så at e-mail B har klaret sig bedre end e-mail A? Svaret er nej.

For hvis vi ser på CTOR (Click through open rate), kan vi se at e-mail As CTOR er 50% (altså de 5 kliks / med de 10 åbninger), mens e-mail Bs er 20% (de 10 kliks / med de 50 åbninger).

Der er altså stor forskel på CTR og CTOR. Hvis vi ser på CTR, så tager den i realiteten alle handlinger med i udregningen. Dermed får det også en betydning hvordan emnelinjen er udformet, afsendelsestidspunktet og lignende, mens CTOR udelukkende baserer engagement udregningen på dem som har haft åbnet.

Kurset er nu tilføjet til kurven ✓
Vi viderestiller dig nu til kurven... Loading...
Din henvendelse er nu sendt ✓
Vi viderestiller dig...
Loading...