Vores undersøgelser har vist, at jo højere relevans den enkelte e-mail har for den enkelte modtager, desto højere engagement i form af åbninger, trafik og konverteringer kan man forvente.

Relevans i e-mails ses i mange afskygninger. Det er blandt andet i forhold til personliggørelsen af indholdet til den enkelte modtager, i form af hvilke produkter der vises baseret på den enkeltes adfærd og lignende faktorer.

En måde, hvorpå du som webshop-ejer kan forhøje relevansen i din automatiske e-mail marketing, er ved at implementere produkt-retargeting e-mails.

Når du har forbundet din webshop og din Mailchimp konto, kan du oprette automatiske e-mails med produkt-retargeting afhængigt af hvad dine subscribers har besøgt.

 

Download vores gratis e-bog som giver dig 12 automatiske e-mailserier, som du bør sætte op.


Det betyder, at hvis du har en subscriber, som for eksempel besøger et bestemt produkt, men ikke gennemfører en bestilling af det pågældende produkt, så modtager subscriberen efterfølgende en e-mail med præcis det produkt og en opfordring til at gennemføre købet.

Men hvordan fungerer det i forhold til tracking?

Mailchimp har bygget det op således, at tracking er implementeret i dine kampagne e-mails, hvilket betyder, at når du har sat produkt-retargeting e-mailserien op, får du automatisk tracking på din trafik fra dine kampagne e-mails.

Mailchimp har ligeledes sikret sig, at en subscriber ikke vil modtage mere end én produkt-retargeting e-mail over en 7 dages periode.

Derudover modtager man heller ikke produkt-retargeting e-mailen, hvis man har fået sendt en abandoned cart e-mail via Mailchimp, eller hvis man rent faktisk gennemfører bestillingen af produkt. Det er smart!

Men hvorfor kommer vi til at opsætte produkt-retargeting e-mails på tværs af alle vores webshop kunder?
✔ De vil have høj relevans og dermed højt engagement i form af både åbninger og trafik
✔ De vil være med til at føre subscribers længere ned i købstragten
✔ De vil hjælpe vores kunder med at vinde ellers tabt omsætning

 

Video: se hvordan du sætter det op i denne:


 

 

Vil du høre hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med e-mail marketing? Udfyld formularen herunder og bliv ringet op.

Kurset er nu tilføjet til kurven ✓
Vi viderestiller dig nu til kurven... Loading...
Din henvendelse er nu sendt ✓
Vi viderestiller dig...
Loading...