E-mail markedsføring kan være en effektiv salgskanal for webshops – men det kræver, at det gøres rigtigt. I Ackermann Kommunikation har vi arbejdet med store som små danske webshops. Lige fra Coolshop.com, som er en af Danmarks største og mest etablerede webshops, til den hurtigt voksende kvindetøjs-webshop Trendday.dk.

Over de seneste par år er vi begyndt at se et mønster i de fejl, som de forskellige webshops begår når de selv prøver at arbejde med e-mail marketing.

Herunder får du fem fejl, som du bør undgå, når du som webshop arbejder med e-mail marketing.

 

Fejl 1: Du har ingen automatiske e-mailserier

Omend email automatisering er et af de allermest omtalte emner inden for online marketing i dag, er det bemærkelsesværdigt hvor mange webshops, som ikke har fået opsat automatiske e-mailserier.

Når vi taler med webshops, som endnu ikke er kommet i gang med automatisk e-mail marketing, er den primære årsag manglende kendskab til hvordan man rent teknisk opsætter de forskellige automatiske e-mailserier samt strategisk viden om hvilke forskellige e-mailserier, som en given webshop bør sætte op.

Der er mange årsager til, at du som webshop bør tænke automatiske e-mails ind i dit online marketing mix. Med automatiske e-mails kan du blandt andet personalisere din e-mail marketing, således at den enkelte e-mail rammer modtageren, når det passer bedst ind i forhold til den placering på kunderejsen, som modtageren befinder sig på. Det betyder, at du kan lave personaliseret og effektiv markedsføring – i stor skala.

 

Fejl 2: Du har måske nogle automatiske e-mailserier, men der er ingen strategi bag

I forlængelse af den første fejl, har du måske allerede opsat nogle automatiske e-mailserier? Måske har du opsat en serie af e-mails, som sendes ud når en person giver samtykke til at ville modtage e-mails fra dig. Og det er et fint udgangspunkt. Men det setup vil aldrig kunne kategoriseres som det mest optimale.

Det skyldes, at du blot har automatiseret dele af den totale kunderejse. Hvis din automatiske e-mail marketing skal være så effektiv som overhovedet muligt, så skal du bygge din automatiske e-mail marketing op om kunderejsen.

De fleste webshops har en kunderejse, som baserer sig på at en person tilmeldes nyhedsbrevslisten (enten med eller uden køb). Herefter vil personen gennemføre første køb. Dernæst vil den samme kunde gennemføre  køb nr. 2. En gruppe kunder vil i mellemtiden ikke gennemføre et køb, mens en anden gruppe på kort tid vil gennemføre en hel række køb. En tredje gruppe vil kun lægge noget i kurven, mens en fjerde vil købe én gang og ikke købe hos dig igen.


Hvis du for eksempel har mange kunder, som kun gennemfører første køb og som ikke vender tilbage, skal du opbygge en automatiske e-mailserie, der har til formål at drive 2. køb, henvendt til dem.

Der er en hel række forskellige scenarier – og endnu flere end dem jeg har listet her over. Og det er i strategifasen af din automatiske e-mail marketing, at du skal definere dine subscribers kunderejser, som dine automatiske e-mailserier skal støtte op om.

 

Fejl 3: Du sender alle dine kampagne e-mails ud til hele din subscriberliste

Tæt på 100 % af alle kunder, som vi får ind i Ackermann Kommunikation, har på enten fast eller mere sporadisk basis udsendt kampagne e-mails. Det skyldes, at de fleste finder det relativt ligetil at opsætte og udsende kampagne e-mails, i for eksempel Mailchimp.

Hvis man dog gerne vil få det maksimale ud af sin e-mail marketing, er det dog nødvendigt at kigge på hvem det er, der sendes e-mails til. For din liste af subscribers er ikke en homogen gruppe. Der vil være subscribers som åbner majoriteten af hvad du sender ud, som sjældent åbner, som ikke har købt, som har købt og mange andre segmenter.

 

 

Fordi din base af subscribers vil bestå af personer som hver især differentierer sig på baggrund af den enkelte subscribers adfærd, købemønstre og lignende, er det nødvendigt at du ikke sender den samme kampagne ud til den totale modtagerliste.

Segmentér dine subscribers og byg forskellige kampagner, som tager højde for segmenternes forskellighed. Det vil øge din e-mail marketings relevans, forhøje engagementet (åbningsrater, klikrater) samt på sigt drive mere salg.

 

Fejl 4: Du mangler fokus på løbende indsamling af nye subscribers

Når jeg er ude for at holde oplæg om e-mail marketing dedikerer jeg stort set altid tid til at forklare nødvendigheden af løbende tilvækst af nye subscribers. Jeg bruger fra tid til anden en metafor om en bil, som kan være nok så flot, have nok så mange hestekræfter og have en nok så god motor, men som aldrig kommer til at køre, hvis ikke der løbende tankes ny benzin på.

I ovenstående metafor repræsenterer “bilen” dit e-mail marketing setup, bestående af både dit kampagne e-mail mix samt dine automatiske e-mailserier, mens “benzinen” dækker over tilvæksten af nye subscribers.

Hvis ikke du løbende får nye subscribers ind på din nyhedsbrevsliste, vil dit automatiske e-mail marketing setup på et tidspunkt begynde at miste sin effekt. Samtidig vil nogle af dine kampagne e-mailsegmenter begynde at blive udtyndet, hvilket bevirker at den totale effekt at dine kampagne e-mails ligeledes vil svinde ind.

Men i den idélle verden er det dog ikke nok blot at få nye subscribers ind. Du bør også fokusere på at teste forskellige kanaler til generering af nye subscribers. Det er ikke nok at du blot opretter en popup på dit website. Test alle de muligheder af, som du kan komme på, se hvilke der driver subscribers ind på din liste med den højeste ROI og skru op for de kanaler som performer bedst.

 

Fejl 5: Du holder øje med de forkerte nøgletal

De klassiske nøgletal i e-mail marketing er åbningsrate og CTR (Click through rate). De to nøgletal giver dig indblik i dine modtageres engagement med dine e-mails. Der findes dog ikke et sæt nøgletal, som du for enhver pris skal holde øje med. Det afhænger af det e-mail marketing setup, som du har opsat.

Du kan for eksempel ikke entydigt sige, at en høj unsubscribe rate er negativt. Det kommer an på flere faktorer i dit e-mail marketing setup som for eksempel væksten i antallet af subscribers, hvilke subscribers det er som afmelder sig, årsagerne til unsubscribe og lignende.

Samtidig kan du heller ikke altid sammenligne nøgletal på tværs af dine e-mail marketingaktiviteter. Hvis du for eksempel har en automatisk e-mailserie, som sendes ud til kunder, som ikke har købt i 365 dage, kan du ikke sammenligne denne e-mailseries omsætning med omsætningen fra din automatiske abandoned cart e-mailserie.

Vil du høre hvordan Ackermann Kommunikation kan hjælpe din virksomhed med e-mail marketing? Udfyld formularen herunder og bliv ringet op.

Kurset er nu tilføjet til kurven ✓
Vi viderestiller dig nu til kurven... Loading...
Din henvendelse er nu sendt ✓
Vi viderestiller dig...
Loading...