Generelt set, hvis du har en unsubscribe rate på mindre end 1%, er du inden for branchens gennemsnit. Du skal være opmærksom på, at du, når du sender til en ny liste eller til nye subscribers, med nogen sandsynlighed vil opleve en højere unsubscribe rate. Det kommer dog meget an på, hvilken branche din virksomhed tilhører, og hvordan du har opsamlet dine subscribers. Alt i alt, så er en god unsubscribe rate på mindre end 0,5%.

Indholdet i dine e-mails og frekvensen på dine e-mails spiller begge en stor rolle i hvor mange af dine modtagere, der afmelder sig dine e-mails. At en subscriber vælger at afmelde sig dine nyhedsbreve, skal du ikke udelukkende kun se som noget kritisk. Afmeldinger er helt naturlige. Det handler om forholdet mellem, hvor mange kampagner du sender, dine engagementrater (åbnings- og klikrater), mængden af konverteringer fra e-mailene (f.eks. salg) og unsubscribe raten.

Lad os tage et eksempel:

Antal kampagner på en måned Antal modtagere pr. kampagne Åbningsrate i % Antal åbninger totalt på en måned CTOR i % Antal kliks totalt på en måned Omsætning i alt Unsubscribe rate (%)
10 100.000 25% 250.000 10 25.000 300.000 0,5%


Lad os så antage, at du vælger at teste af, hvad en stigning på 5 kampagner om måneden får af betydning for dine e-mail marketing nøgletal:

Antal kampagner på en måned Antal modtagere pr. kampagne Åbningsrate i % Antal åbninger totalt på en måned CTOR i % Antal kliks totalt på en måned Omsætning i alt Unsubscribe rate (%)
15 100.000 19% 285.000 10 28.500 342.000 1%


I ovenstående eksempel, hvor du vælger at øge antallet af månedlige kampagne e-mails med 5, falder din åbningsrate, men dit totale antal åbniger stiger. Det samme gør antallet af kliks og din omsætning. Din unsubscribe stiger med 0,5%. Om ovenstående eksempel er kritisk for din forretning eller ej afhænger selvfølgelig af flere faktorer. Er det de mest loyale og aktive subscribers, som du mister, og hvordan er dit indtag af nye, kvalitetsleads? Det er blot nogle af de spørgsmål, du er nødt til at stille dig selv.
Ovenstående skal blot være med til at gøre dig bevidst om det faktum, at unsubscribe raten ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med resten af dine e-mail marketing metrics.

Der er dog nogle benchmarks, som vi kan kigge på:

En god rate er mellem 0 og 0,5% – men det afhænger af din virksomheds branche

* under 0,2% betyder, at du er inden for normen
* over 0,5% betyder, at du skal arbejde på dine lister

To gode grunde til hvorfor en subscriber afmelder sig dine e-mails

* modtagere kan have glemt, at de har tilmeldt sig
* modtagere kan være blevet trætte af dine e-mails

Følgende punkter kan være med til at reducere og holde din unsubscribe rate så lav som mulig:

* Optimer antallet af e-mails, som du sender ud. Send mindst én e-mail om måneden, så dine modtagere vænner sig til at modtage e-mails fra dig.
* Se kritisk på dit indhold. Falder det i kategorien spam? Måske er det bare ikke relevant for din målgruppe? Send kun indhold som dine subscribers har bedt om og husk altid at tænke over relevansen!
* Sørg altid for at have værdi i dit indhold.
* Husk altid at give dine modtagere en god og tydelig mulighed for at afmelde sig dine e-mails – dette vil også forhindre eventuelle spamklager. Hvis modtageren gerne vil afmelde sig dit nyhedsbrev, er det vigtigt, at de nemt kan afmelde sig. På den måde holder du også risikoen for en spamklage minimal.

Kurset er nu tilføjet til kurven ✓
Vi viderestiller dig nu til kurven... Loading...
Din henvendelse er nu sendt ✓
Vi viderestiller dig...
Loading...