KAMPAgNE E-MAILS

Kampagne e-mails – også kaldet nyhedsbreve – er manuelt udsendt email marketing fra din email marketingplatform. Det kan f.eks. være når webshoppen udsender en email hvor de fortæller om ugens tilbud, eller når en konsulentvirksomhed annoncerer et nyt webinar, som subscriberne kan tilmelde sig.

For stort set alle virksomheder ligger der en enorm potentiel værdi i gennemførte kampagne e-mails. Men det kræver den rette eksekvering i form af det rette indhold, til de rette modtagere, på det rette tidspunkt.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af disse udfordringer?

  • Jeg har ingen idé om hvad jeg skal sende af indhold til mine modtagere
  • Jeg ved hvad jeg skal sende af indhold i vores nyhedsbreve, men jeg er i tvivl om formatet, opsætningen, segmenteringen og den generelle eksekvering
  • Jeg har styr på både indholdet og eksekveringen, men er i tvivl om optimeringsmulighederne og den efterføglende analyse

Hvis du har kunnet svare “ja” til blot et af punkterne herover, er der potentiale for forbedring i din brug af kampagne emails.

Hvornår arbejder du optimalt med dine kampagne e-mails? 

Virksomheder som sender kampagne e-mails – og som har success med det – har en række kendetegn til fælles.

For det første er der en eller flere klare målsætninger for hvad kampagne e-mail indsatsen skal måles på (salg, bookinger, trafik og lignende).

For det andet er der en klar idé om hvem der skal sendes til og med hvilken frekvens, bliver der arbejdet med brede (til alle) eller segmenterede kampagne e-mails, og får subscriberne tilsendt en daglig eller en ugentlig kampagne email?

For det tredje har virksomheden styr på indholdet, dens tone of voice og formatet i selve e-mailene.

For det fjerde tester virksomheden løbende på alle de foregående parametre for at sikre, at indsatsen med kampagne e-mails løbende forbedres.

Hvilke typer virksomheder bør sende kampagne e-mails?

I Ackermann er vi af den overbevisning, at kampagne e-mails kan fungere på tværs af en lang række forskellige virksomhedstyper. Det viser vores mange cases og tests på tværs af en lang række forskellige industrier også.

Idéer til kategorier af forskellige kampagne e-mails i forskellige typer af virksomheder:

  • E-commerce: fremsendelse af produktnyheder, tilbud, invitationer til hemmelige udsalg, produktlanceringer, content og vejledninger om produkter og brugen af disse

  • Konsulentvirksomheder og anden B2B: invitationer til webinars, distribution af whitepapers, videomateriale med vidensdeling, invitationer til gå-hjem-møder

  • NGO’er: nyheder om indsamlinger, updates på indsamlinger, nyheder fra projekter mv.

Spørgsmål til kampagne e-mails

Spørgsmål: Skal jeg segmentere mine kampagne e-mails (nyhedsbreve) eller ej?

Svar: Det afhænger af den enkelte kampagne email, dens indhold og formål. Hvis du f.eks. som e-commerce sender et tilbud ud på en bestemt produktkategori, kan det give mening at segmentere dine subscribers op i subscribers uden køb, subscribers med ét køb og subscribers med flere køb. Når du så sender e-mailen ud får du mulighed for at tilpasse indholdet til det enkelte segment. Derudover får du, efter afsendelse, langt bedre indsigt i det enkelte segments interaktion med e-mailen.

 

Spørgsmål: Hvor ofte skal jeg sende kampagner ud?

Svar: Det varierer af en lang række faktorer. Oftest er kampagne e-mailen en vigtig faktor i at drive salg eller henvendelser til virksomheden og derfor er du interesseret i at maksimere mængden af kampagner uden at det kompromitterer dine vigtige KPI’er. Hvis du f.eks. sender fem kampagner ud om måneden med en gennemsnitlig åbningsrate på 25 %, en CTOR på 15 %, en konverteringsrate på 5 % og en unsubscribe rate på 0,5 %, bør du overveje at teste hvordan dine KPI’er udvikler sig hvis du hæver mængden af e-mails til f.eks. syv om måneden. Hvis du kan holde en høj engagement- og konverteringsrate, uden at din unsubscribe rate stiger for meget, bør du overveje at arbejde videre med dette. Det kræver selvfølgelig også, at du har kvalitetsindhold indhold nok til dette.

 

Spørgsmål: jeg ved ikke hvad jeg skal sende ud. Bør jeg undlade at sende kampagne e-mails?

Svar: Kampagne e-mails er et af de vigtigste elementer i et hvilket som helst email marketing setup. Det vil være en stor fejl ikke at få lagt en plan for hvordan kampagne e-mails kan bruges i din virksomhed. Kampagne e-mailene er din måde at distribuere content til dine subscribers når det passer dig og samtidig bruge dem i relation til dine automatiske e-mailserier.

 

Vores samarbejde med Ackermann Kommunikation er et godt eksempel på hvordan en kunde-bureau relation bør se ud. De kom ind med en god forståelse for forretningscasen samt hvordan e-mail og marketing automation kunne bruges i vores værdikæde. De får en klar anbefaling herfra.
Morten Jensen

Group Chief Marketing Officer, BC Hospitality Group A/S (Bella Center, Marriott mf.)

Opstarten af samarbejdet gik gnidningsfrit, og Ackermann Kommunikations processer sikrede professionel igangsættelse. E-mail specialisterne hos Ackermann har gang på gang løst komplekse situationer og opgaver. Vores tilknyttede e-mail marketing specialist har et helt team af andre specialister i ryggen, hvilket gør, at man dermed ikke kun trækker på én specialist, men på et helt team.

Jacob Bech

Digital Marketing Manager, Shaping New Tomorrow

Vi har løst opgaver for en lang række virksomheder

Hvordan vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dine kampagne e-mails

  • Struktur og planlægning

Vi kan hjælpe dig med at få skabt en struktur, et overblik og en plan for hvornår du bør sende kampagne e-mails ud og til hvem. På den måde etablerer vi et framework der sikrer, at grundstrukturen er på plads. Det sikrer de bedst mulige rammer for at kunne optimere på indsatsen. 

  • Udarbejdelse af content

En væsentlig del af dine kampagne e-mails er indholdet. Vi kan hjælpe med at skrive, designe, spam- og leveringsteste dine kampagne e-mails. Indholdet i dine e-mails afgør om en subscriber ønsker at handle på baggrund af dine email. Med vores content studie i København kan vi ligeledes assisterer med både video til brug i emails, GIFs og lignende.

  • Opsætning og segmentering

Vi hjælper dig med at sikre, at dine e-mails er opsat efter alle kunstens regler, samtidig med at vi sikrer korrekt segmentering ud fra den lagte plan. 

  • Analyse og optimering

Når en kampagne email er afsendt, vil din email marketingplatform løbende indsamle data om hvordan dine subscribers interagerer med den. Denne information er vital i arbejdet med at forbedre de kommende kampagne e-mails. Hvad der fik subscriberne til at åbne, klikke og handle på baggrund af e-mailen er værdifuld viden, som lægger fundamentet for de fremtidige e-mails.

Skal vi tage en dialog om jeres udfordringer?

Kontakt os og lad os sammen tage en uforpligtende dialog.

Kurset er nu tilføjet til kurven ✓
Vi viderestiller dig nu til kurven... Loading...
Din henvendelse er nu sendt ✓
Vi viderestiller dig...
Loading...