Få en potentialevurdering af jeres e-mail marketing

Få vurderet potentialet af din e-mail marketing

Er din virksomhed allerede i gang med e-mail marketing og har behov for en vurdering af hvad I kan gøre bedre?

Eller har du behov for en vurdering af hvordan e-mail marketing som ny kanal kan bidrage til din forretning?

Så lad os lave en potentialevurdering, som munder ud i en 20-30 siders letlæselig PDF rapport, som du får tilsendt på e-mail og som vi sammen gennemgår på telefon.

Hvad består vurderingen af?

Med vores potentialevurdering kigger vi på:

  • Overordnet e-mail marketingstrategi (hvad er målsætningen med e-mail marketing, hvilke overordnede KPI’er er der opsat mf.)
  • E-mail marketingsystem (hvilket system benyttes der og kan dette løfte strategien?
  • Automatisk e-mails (gennemgang af overordnet strategi, opsatte automatiske e-mailserier og forslag hertil)
  • Data tilgængelig (findes der integration mellem backend og mailsystem og hvordan kan dette benyttes smartere)
  • Kampagne e-mails (Test af øget frekvens, A/B splittest, segmentering af kampagne e-mails, måling på KPI’er, vurdering af kampagneplan)
  • Leadgenerering (hvilke kanaler er der blevet testet af til leadgenerering og hvilke er endnu ikke blevet afprøvet)
  • Analytics (er der overblik over omsætningen via e-mail marketing, er der løbende rapportering og er der udvalgt forretningskritiske KPI’er)

Udover at vi gennemgår de forskellige dele af din e-mail marketing, giver vi også det enkelte delelement en score ud fra en bedømmelse af hvor vigtig den enkelte del er for dit overordnede e-mail marketing setup. Det giver dig overblik over hvad du først bør gå i gang med.

Hvad koster det?

Svaret er: det er gratis!

Vores potentialevurdering, den efterfølgende rapport i PDF format og gennemgangen på telefon er alt sammen uden beregning. Det koster dig altså ingenting. Hele processen har dog en værdi på +25.000 DKK eksklusiv moms. Du får det hele uden beregning og uden forpligtelser.

Få din potentialevurdering i dag ⤵

Sådan er processen for en potentialevurdering

Step 1: Indledende telefonopkald

Vi tager et 30 min. telefonopkald med dig, hvor vi stiller en række spørgsmål om din e-mail marketing. Det er på baggrund heraf, at vi kan lave vurderingen. Såfremt at der er yderligere data, som vi har behov for, vil vi også bede om adgang til dit e-mail marketingsystem. Her skriver vi selvfølgelig under på en NDA, så dine data er i sikre hænder.

Step 2: Udarbejdelse af analyse

På baggrund af vores telefonsamtale og gennemgang af jeres e-mail marketingsetup, udarbejder vi en analyse af potentialet for e-mail marketing i din forretning.

Step 3: Fremsendelse af analyse i PDF format

Når vi er færdige med analysen fremsender vi den til dig i PDF format. Den fylder ca. 20-30 sider, afhængig af kompleksiteten. Den er letlæselig og giver dig et godt overblik.

Step 4: Gennemgang af analyse

Vi tager en opfølgende gennemgang af analysen på Skype eller telefon, hvor vi sammen dykker ned i anbefalingerne og kommer med eventuelle forklaringer.

 

Få din potentialevurdering i dag ⤵

Potentialevurderingen er helt uden omkostninger og uden forpligtelser for dig!

 

Udvalgte kunder, som vi har hjulpet med e-mail marketing

Kurset er nu tilføjet til kurven ✓
Vi viderestiller dig nu til kurven... Loading...
Din henvendelse er nu sendt ✓
Vi viderestiller dig...
Loading...